Học kế toán thực hành tổng hợp - Những lưu ý khi quyết toán thuế - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Những lưu ý khi quyết toán thuế

Những lưu ý khi quyết toán thuế trong công ty xây dựng. Dưới đây là các lỗi mà kế toán xây dựng thường mắc phải khi quyết toán thuế, các bạn tham khảo để tránh những sai sót cho mình nhé.

nhung-luu-y-khi-quyet-toan-thue-trong-cong-ty-xay-dung

Hình ảnh: Những lưu ý khi quyết toán thuế trong công ty xây dựng

* Các lỗi hay mắc phải khi quyết toán thuế:

– Công trình nghiệm thu nhưng không xuất hóa đơn kể cả nghiệm thu giai đoạn, không xuất bị truy lại doanh thu và VAT tại thời điểm nghiệm thu

– Hóa đơn trên 20 triệu đầu vào không chuyển khoản, thiếu ủy nhiệm chi

– Chi phí nguyên vật liệu đưa vào cao hơn so với tổng mức nguyên vật liệu ở tổng hợp kinh phí hạng mục của dự toán

– Chi phí tiền lương cao hơn so với tổng mức nhân công ở tổng hợp kinh phí hạng mục củ dự toán

– Chi phí sản xuất chung đưa vào cao hơn so với tổng mức chi phí sản xuất chung ở tổng hợp kinh phí hạng mục của dự toán

– Chi phí máy thi công đưa vào cao hơn so với tổng mức chi phí máy thi công ở tổng hợp kinh phí hạng mục của dự toán

– Nhân công thời vụ nhưng không có bảng kê 23 và không khấu trừ đầu nguồn

– Chấm công tính lương nhưng không có người ký

– Nguyên vật liệu lấy sau ngày nghiệm thu nhưng vẫn đưa vào

– Công trình đã ngừng thi công nhưng vẫn chấm công tính lương vẫn đưa vào, thậm chí vẫn trích khấu hao và phân bổ chi phí máy móc thi công

– Nguyên vật liệu đưa vào không khớp dự toán, dự toán một đăng vật liệu dc kế toán bốc thuốc một đằng

– Không theo dõi riêng chi phí giá thành của từng công trình, nguyên liệu, nhân công , sản xuất chung gom làm một cục đưa vào cuối tháng mà không phân biệt là của công trình nào, khiến khi hỏi không biết là của công trình nào

– Trong kho ko còn NVL nhưng ko để ý vẫn xuất kho nguyên liệu = > âm kho

– Với chi phí máy thi công, ko có định mức dầu cho các ca máy, ko có lịch trình điều động xe

– Hóa đơn tiếp khác cùng tỉnh (phòng nghỉ) ko chấp nhận chỉ chấp nhận khác tỉnh, nếu là tiếp khác của chủ đầu tư thì phải có ghi rõ trên hợp đồng

– Hóa đơn ăn uống không có hóa đơn đi kèm

– Các hóa đơn mua đồ dùng sếp mua nhưng mang về kế toán kê khai thuế bị xuất toán không chấp nhận chi phí và khấu trừ VAT

– Trên hợp đồng không có ghi phụ cấp tiền ăn nhưng trên bảng lương lại có

– Hoa đơn mua quần áo của sếp chỉ vài bộ ko chấp nhận là chi phí cho trang phục, nếu là mua cho công ty phải là số lượng lớn có bảng danh sách nhân viên nhận ký tá đầy đủ

– Đưa lương giám đốc công ty TNHH MTV vào lương loại trừ cả chi phí lương và bảo hiểm

– Trong năm lỗ mà vẫn có hóa đơn đi nghỉ mát (thật ra gia đình sếp đi nghỉ mát lấy về mà thôi)

– Âm quý tiền mặt quá nhiều, tiền mặt không có chuyện âm, âm tiền gửi ngân hàng

– Thu tiền mặt lại ghi nhận công nợ, mua nợ lại ghi nhận thu tiền mặt râu ông này cắm cằm bà kia

– Không có bảng tổng hợp công nợ và công nợ chi tiết

– Không có sổ chi tiết nguyên vật liêu, ko có bảng tổng hợp nhập xuất tồn

– Tiền mặt nhiều mà đi vay mượn ngân hàng, nên xuất toán tiền đi vay không chấp nhận

– Tài sản mua về không có hóa đơn chứng từ nhưng vẫn trích khấu hao phân bổ

– Không nộp thuế môn bài đúng hạn phạt nộp chậm

– Không nộp thuế GTGT và TNDN đúng hạn phạt nộp chậm

* 3 lỗi nặng nhất hay gặp:

– Đã nghiệm thu những không xuất hóa đơn bị tố ngược lại doanh thu và VAT

– Hóa đơn đầu vào > 20 triệu nhưng chưa chuyển khoản được từ năm này sang năm khác

– Vật liệu về sau ngày nghiệm thu loại bỏ

Nguồn: Chu Đình Xinh

Bài viết: “Những lưu ý khi quyết toán thuế”

banner

Có thể bạn quan tâm: ” Thanh toán bù trừ cần những chứng từ gì để đủ điều kiện khấu trừ thuế đầu vào?”

Căn cứ:
– Khoản 4, Điều 15, Thông tư 219/2013/TT-BTC
– Khoản 10, Điều 1, Thông tư 26/2015/TT-BTC

Theo đó:

*Bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa bán ra để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào cần:

– Quy định cụ thể trong hợp đồng
– Có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ mua vào với hàng hóa, dịch vụ bán ra.
Trường hợp bù trừ công nợ qua bên thứ ba phải có biên bản bù trừ công nợ của ba (3) bên làm căn cứ khấu trừ thuế|

*Bù trừ công nợ như vay, mượn tiền; cấn trừ công nợ qua người thứ ba để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào cần:

– Quy định cụ thể trong hợp đồng
– Phải có hợp đồng vay, mượn tiền dưới hình thức văn bản được lập trước đó
– Có chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của bên cho vay sang tài khoản của bên đi vay đối với khoản vay bằng tiền bao gồm cả trường hợp bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với khoản tiền mà người bán hỗ trợ cho người mua, hoặc nhờ người mua chi hộ.
Thembinhluanketoan