Học kế toán thực hành tổng hợp - Những lưu ý về tài khoản tiền lương trước khi lên báo cáo tài chính - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Những lưu ý về tài khoản tiền lương trước khi lên báo cáo tài chính

Những lưu ý về tài khoản tiền lương trước khi lên báo cáo tài chính. Để tránh những sai sót trước khi lập báo cáo tài chính, bài viết chia sẽ đến các bạn một số lưu ý cần kiểm tra về tài khoản tiền lương phải trả – tài khoản 334 như sau:

Những lưu ý về tài khoản tiền lương trước khi lên báo cáo tài chính

Hình ảnh: Những lưu ý về tài khoản tiền lương trước khi lên báo cáo tài chính

Lưu ý về tài khoản tiền lương – TK 334:

– Số dư nợ đầu kỳ sổ cái TK 334 = Số dư nợ đầu kỳ TK 334 trên bảng cân đối phát sinh

– Tổng Phát sinh Có trong kỳ = Tổng phát sinh thu nhập được ở Bảng lương trong kỳ (Lương tháng + Phụ cấp + tăng ca),

– Tổng phát sinh Nợ trong kỳ = Tổng đã thanh toán + các khoản giảm trừ ( bảo hiểm) + tạm ứng;

– Tổng Số dư Có cuối kỳ = Tổng số dư Có cuối kỳ ở bảng cân đối phát sinh

– Kiểm tra các bút toán hoạch toán tiền lương có khớp với sổ sách không

– Chứng từ ký tá có đầy đủ

– Có đăng ký mã số thuế TNCN để cuối năm làm quyết toán hay không, lương thời vụ dưới 03 tháng mỗi lần chi trả có giữ lại 10% hay không? Nếu không thì có Bản CK 02 hay không?

– Các khoản phụ cấp có khớp với các khoản phụ cấp trên bảng lương hay không, có được ghi cụ thể trên bảng lương hay quy chế tài chính…..

– Khi tăng lương có lập phụ lục hợp đồng và quyết định tăng lương hay không?

– Phải phân biệt các khoản nào được miến thuế TNCN khi quyết toán, khoản nào chị thuế TNCN: tiền cơm không được vượt quá 730.000đ/tháng, áo quần lao động 1 năm không vượt quá 5.000.000đ/người nếu bằng tiền, hiện vật không giới hạn nhưng phải có hóa đơn và chứng từ hồ sơ đầy đủ

*Lương, thưởng:

+ Hợp đồng lao động + chứng minh thư photo
+ Bảng chấm công hàng tháng
+ Bảng lương đi kèm bảng chấm công tháng đó
+ Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu doanh nghiệp thanh toán bằng tiền gửi
+ Tất cả có ký tá đầy đủ
+Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân (danh sách nhân viên được đăng ký MSTTNCN
+Hồ sơ của người lao động đầy đủ thì càng tốt
+Tờ khai: Quyết tóan thuế TNCN cuối năm
+Tờ khai thuế TNCN tháng quý nếu có phát sinh
+Các chứng từ nộp thuế TNCN nếu có

*Chú ý:

– Nếu ký hợp đồng dứơi 03 tháng dính vào vòng luẩn quẩn của thuế TNCN để tránh chỉ có các lập bản CK02 để tạm không khấu trừ 10% của họ (điều kiện đã có MSTTNCN)

– Nhưng ký > 3 tháng lại rơi vào ma trận của BHXH

*Căn cứ:

Tiết khoản i, Điểm 1, Điều 25, Chương IV Thông tư 111/2013/TT–BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ–CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 01/7/2013 quy định:

“Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”

+ Một là mỗi lần chi trả trong tháng <=2.000.000 đồng

+ Hai là phân chia tỉ lệ số người tách làm 2: tốp 01 làm quý 01 và quý 03, tốp 02 làm quý 02 và quý 04 như vậy đảm bảo yếu tố dưới 03 tháng không phạm luật bảo hiểm, không vi phạm luật thuế nếu đủ điềm kiện: có MST, cá nhân chỉ làm một nơi duy nhất

+ Bảng cam kết 02 chỉ có tác dụng tại thời điểm người lao động làm việc cho doanh nghiệp đã có MST ví dụ một trường hợp bị truy thu thếu TNCN như sau công nhân làm từ tháng 1/2016 đến tháng 3/2016 nhưng phải đến tháng 12/2016 kế toán mới đăng ký MST TNC cho họ thì sau này cơ quan thuế cũng truy thu 10% khi thanh tra thuế tại doanh nghiệp

+ Bản cam kết 02 chỉ có tác dụng lá bùa chắn khi cá nhân đó chỉ có thu nhập duy nhất một nơi phát sinh thu nhập

+ Trong năm nếu cá nhân trong doanh nghiệp không phát sinh thuế TNCN do mức lương chưa đến mức phải nộp thì kế toán vẫn phải quyết toán thuế TNCN cho họ có nhiều kế toán tưởng không phát sinh thuế TNCN nên ko làm quyết toán thuế TNCN năm

– Nếu quyết toán tổng giá trị trên tờ khai quyết toán thuế TNCN năm không khớp với Sổ cái và CĐPS thì kê sẵn giải trình sau này chênh lệch nguyên do vì đâu: tiền cơm, trang phục…..

Nguồn: Chu Đình Xinh

Bài viết: “Những lưu ý về tài khoản tiền lương trước khi lên báo cáo tài chính”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm:

Những lưu ý về tài khoản tiền mặt trước khi lên báo cáo tài chính
Thembinhluanketoan