Học kế toán thực hành tổng hợp - A̸̞̝̦̖̪͍̙̭̯̻̔͗̆̒̒̀̐̆͒͠ͅ N̸̹̜͔̦͔̻͇̤̝͇̬̦͍g̴͉͕̗̜̹̦̘̗̭͍̼͉̗u̴̟̥͚̪͙̮̩̩͚̘̭͉͈y̶̢̢͉̗̜̦̞̥̱̰͔̻͈ͅę̶͕̼̦͙̟͖̘̬̱͚̺̦̭̂̃n̸̨͖̗̻̞̳̹̰͚̗̰̝͉ Ņ̴̢̧̬̝̣̘̦̬̬͕̫̹͚̭̜̝̹͔̮̟͙̪͓̬a̶̢̢̢̢̺͕͔͉͎̲̗̣̹̠͔̺͈̣̗͚̠͔͓̗̮m̶̨̧̝̖͉̳̙̪̹͉̘̟͓̳̤̫̱̬̗̣͔̫͙ͅ - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - A̸̞̝̦̖̪͍̙̭̯̻̔͗̆̒̒̀̐̆͒͠ͅ N̸̹̜͔̦͔̻͇̤̝͇̬̦͍g̴͉͕̗̜̹̦̘̗̭͍̼͉̗u̴̟̥͚̪͙̮̩̩͚̘̭͉͈y̶̢̢͉̗̜̦̞̥̱̰͔̻͈ͅę̶͕̼̦͙̟͖̘̬̱͚̺̦̭̂̃n̸̨͖̗̻̞̳̹̰͚̗̰̝͉ Ņ̴̢̧̬̝̣̘̦̬̬͕̫̹͚̭̜̝̹͔̮̟͙̪͓̬a̶̢̢̢̢̺͕͔͉͎̲̗̣̹̠͔̺͈̣̗͚̠͔͓̗̮m̶̨̧̝̖͉̳̙̪̹͉̘̟͓̳̤̫̱̬̗̣͔̫͙ͅ

A̸̞̝̦̖̪͍̙̭̯̻̔͗̆̒̒̀̐̆͒͠ͅ N̸̹̜͔̦͔̻͇̤̝͇̬̦͍g̴͉͕̗̜̹̦̘̗̭͍̼͉̗u̴̟̥͚̪͙̮̩̩͚̘̭͉͈y̶̢̢͉̗̜̦̞̥̱̰͔̻͈ͅę̶͕̼̦͙̟͖̘̬̱͚̺̦̭̂̃n̸̨͖̗̻̞̳̹̰͚̗̰̝͉ Ņ̴̢̧̬̝̣̘̦̬̬͕̫̹͚̭̜̝̹͔̮̟͙̪͓̬a̶̢̢̢̢̺͕͔͉͎̲̗̣̹̠͔̺͈̣̗͚̠͔͓̗̮m̶̨̧̝̖͉̳̙̪̹͉̘̟͓̳̤̫̱̬̗̣͔̫͙ͅ
Thembinhluanketoan