Học kế toán thực hành tổng hợp - Quy trình hạch toán nghiệp vụ bán hàng trên excel - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Quy trình hạch toán nghiệp vụ bán hàng trên excel

Quy trình hạch toán nghiệp vụ bán hàng trên excel. Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp là một trong những vị trí quan trọng hỗ trợ rất đắc lực cho người quản lý kinh doanh và các bộ phận trong công ty. Bạn chỉ cần có hiểu biết về hóa đơn chừng từ, có kỹ năng tin học văn phòng tốt, đặc biệt là Excel để thực hiện tính toán trong các doanh nghiệp chưa sử dụng phần mềm quản lý bán hàng.

Excel kế toán bán hàng

Excel kế toán bán hàng

1. Công việc của kế toán bán hàng như sau:
– Cập nhật Ghi chép phản ánh kịp thời các thông tin giao nhận hàng hóa hàng ngày.
– Cuối ngày vào bảng kê chi tiết các hoá đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán, thuế GTGT (nếu có) trong ngày.
– Tính toán và phản ánh chính xác tổng giá tính toán của hàng bán ra.
– Xác định chính xác giá mua thực tế của lượng hàng đã tiêu thụ.
– Kiểm tra, đôn đốc tình hình thu hồi và quản lý tiền hàng, quản lý khách nợ theo dõi chi tiết theo từng khách hàng, lô hàng số tiền khách nợ, thời hạn và tình hình trả nợ…
– Tập hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời các khoản chi phí bán hàng.
– Cung cấp thông tin cần thiết về tình hình bán hàng, phục vụ cho việc chỉ đạo và điều hành kinh doanh của doanh nghiệp.
– Thực hiện việc đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất, tồn vào cuối ngày.

2. Nghiệp vụ bán hàng.

Tài khoản 511 “ Doanh thu bán hàng ”: Tài khoản này dùng để phản ánh tổng doanh thu bán hàng thực tế của doanh nghiệp trong kỳ hạch toán
Tài khoản này gồm 4 tài khoản cấp 2:

+ TK5111 “ Doanh thu bán hàng hoá ”

+ TK5112 “ Doanh thu bán thành phẩm ”

+ TK5113 “ Doanh thu cung cấp dịch vụ ”

+ TK5114 “ Doanh thu trợ cấp giá ”

Tài khoản 512 “ Doanh thu bán hàng nội bộ ”: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng cho các đơn vị nội bộ doanh nghiệp.
Kết cấu và nội dung TK 512 : Tương tự như TK 511

Tài khoản này gồm 3 tài khoản cấp 2

+ TK5121 “ Doanh thu bán hàng hoá ”

+ TK5122 “ Doanh thu bán thành phẩm ”

+ TK5123 “ Doanh thu cung cấp dịch vụ ”

Tài khoản 531 “ Hàng bán bị trả lại ”: Tài khoản này dùng để thao dõi doanh thu của số hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ đã tiêu thụ nhưng bị khách hàng trả lại.
Kết cấu và nội dung TK 531
Tài khoản 532 “ Giảm giá hàng bán ”: Tài khoản này dùng để theo dõi doanh thu của số hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ đã tiêu thụ nhưng bị khách hàng trả lại và trường họp giảm giá cho người mua vì mua nhiều trong 1 lần.
Kết cấu và nội dung TK 532:
Tài khoản 632 “ Giá vốn hàng hoá ”: Dùng để theo dõi trị giá vốn của hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ đã xuất bán trong kỳ.
Kết cấu và nội dung TK 632
Tài khoản 157 “ Hàng gửi đi bán ”: Được sử dụng để theo dõi giá trị của hàng hóa, sản phẩm tiêu thụ theo phương thức chuyển hàng hoặc nhờ bán đại lý, ký gửi đã hoàn thành bàn giao cho người mua nhưng chưa được xác định là tiêu thụ.

Quy trình hạch toán nghiệp vụ bán hàng trên excel
Kết cấu và nội dung TK 157
Tài khoản 131 “ Phải thu của khách hàng ”: Phản ánh tình hình thanh toán giữa doanh nghiệp với người mua, người đặt hàng về số tiền phải thu đối với hàng hoá, sản phẩm dịch vụ đã tiêu thụ.
Kết cấu và nội dung TK 131
Tài khoản 131 có thể có số dư bên có. Số dư bên có TK131 phản ánh số tiền thu trước của người mua hoặc thu thừa của người mua.

Các doanh nghiệp khi vận dụng TK131 phải mở sổ chi tiết theo dõi từng khách hàng từ khi phát sinh cho đến khi thanh toán xong.

+Khi lập bảng cân đối kế toán

Ngoài ra kế toán nghiệp vụ bán hàng còn sử dụng các tài khoản khác có liên quan như:

+ TK111: Tiền mặt

+ TK112: Tiền gửi ngân hàng

+ TK3331: Thuế GTGT đầu ra

+ TK641: Chi phí bán hàng

+ TK642: Chi phí quản lý

3. Kỹ năng làm excel bán hàng

Khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ: Người bán phải lập hoá đơn giao cho Người mua
( không lập phạt: 10tr => 20tr, lập xong ko giao cho KH – có thể do KH chưa trả tiền phạt: 4tr – 8tr, Lập hóa đơn sai thời điểm phạt từ 4 – 8tr (Theo TT 10/2014/TT-BTC))

QUY TRÌNH HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRÊN EXCEL

QUY TRÌNH HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRÊN EXCEL

Ngoài ra, còn có 1 số chứng từ kế toán mà chúng ta phải tập hợp
+ Hợp đồng kinh tế/ Đơn đặt hàng
+ Biên bản thanh lý Hợp đồng kinh tế
+ Báo giá, Phiếu yêu cầu, Biên bản bàn giao hàng hoá, biên bản bàn giao hóa đơn.
Quy trình hạch toán nghiệp vụ bán hàng trên Excel

Quy trình hạch toán nghiệp vụ bán hàng trên excel

Quy trình hạch toán nghiệp vụ bán hàng trên excel

Bước 1: Hạch toán trên Sổ Nhật ký chung
– Ghi nhận Doanh thu bán hàng: Căn cứ vào hoá đơn đầu ra
Nợ TK 1111( Phiếu Thu) / TK 1121( Giấy Báo Có) / TK 131( Chi tiết theo dõi)
Có TK 5111
Có TK 33311 ( NB tính thuế GTGT theo Phương pháp khấu trừ )

Lưu ý với DN kê khai tính Thuế GTGT theo PP trực tiếp: Doanh thu là giá đã bao gồm Thuế – tức là không xuất hiện TK33311 – Số thuế này được cộng luôn vào TK511 – Tổng thanh toán trên Hoá đơn

Quy trình hạch toán nghiệp vụ bán hàng trên excel

– Phản ánh CP phát sinh để bán được hàng: (nếu có)
Nợ TK 6421
Nợ TK 1331 (nếu có)
Có TK1111/ TK1121/ TK331
– Phản ánh Giá vốn hàng xuất bán
Nợ TK 632
Có TK 156
Căn cứ vào Phương pháp tính giá xuất kho của Hàng tồn kho mà DN lựa chọn để tính giá trị Giá vốn hàng bán.

Chú ý: Trường hợp phát sinh công nợ – Phải thu KH – TK 131
– Phải tiến hành kiểm tra mã KH xem KH đó đã có mã chưa?
+ Nếu trước đó chúng ta đã từng mua hàng của KH này và đã PS công nợ thì chắc chắn là KH này đã có mã: Các bạn vào Sheet “DMTK” để lấy mã KH để hạch toán trên Sổ NKC.
+ Nếu KH này chưa có mã, tức là đây là lần đầu tiên chúng ta mua hàng và nợ họ thì kế toán phải tiền hành lập mã cho KH này để theo dõi công nợ: Vào DMTK khai báo tên công ty và đặt mã theo tên ở chỗ TK 131… Đặt xong thì sử dụng luôn mã này để hạch toán trên sổ NKC.

Bước 2: Xuất kho hàng hoá
Căn cứ vào Hoá đơn sau khi đã kiểm tra đối chiếu với HDKT/ theo thoả thuận thống nhất của hai bên. Kế toán kho tiến hành lập PXK và xuất hàng ra khỏi kho sau đó bàn giao cho KH.

Bước 3: Vào bảng kê phiếu xuất kho – khai báo thông tin của Hàng xuất bán.
Căn cứ vào PXK, kế toán tiến hành ghi giảm hàng hoá trên Bảng kê phiếu xuất kho

Quy trình hạch toán nghiệp vụ bán hàng trên excel
Thembinhluanketoan