Học kế toán thực hành tổng hợp - Slide bài giảng chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 133/2016/TT-BTC. Tác giả: Ths. Nguyễn Hữu Tuyền - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Slide bài giảng chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 133/2016/TT-BTC. Tác giả: Ths. Nguyễn Hữu Tuyền

Slide bài giảng chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 133/2016/TT-BTC. Tác giả: Ths. Nguyễn Hữu Tuyền – Phó phòng thanh tra cục thuế TP HCM.
Cách tải : Bạn nào có nhu cầu Tải File này về thì chat trực tiếp với tư vấn viên để lấy link tải nha.

slide-t133

Nội dung
1. Tư tưởng đổi mới của thông tư 133
2. Nguyên tắc chung của các quy định tại thông tư
3. Quy định về đơn vị tiền tệ sử dụng
4. Các nguyên tắc kế toán: ghi nhận doanh thu. các khoản phải thu, chi phí phải trả….

Download tài liệu
( Vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn online , để nhận link tải )
hoc-ke-toan-thuc-hanh

silde-tt-133Nguồn : Ông Nguyễn Hữu Tuyền – Phó phòng thanh tra cục thuế TP HCM , Chia sẽ bởi Linh Mạnh Đoàn
Thembinhluanketoan