Học kế toán thực hành tổng hợp - Bài tập và bài giải kế toán kinh tế chính trị Archives - Học kế toán thực hành tổng hợp

Tag:

Bài tập và bài giải kế toán kinh tế chính trị

Bài tập và bài giải kế toán kinh tế chính trị. Khi tăng cường độ lao động: Thí dụ một ngày làm việc 8g ,TGLD CT = 2g, TGLD TD = 6g....