Học kế toán thực hành tổng hợp - Chế độ hóa đơn chứng từ Archives - Học kế toán thực hành tổng hợp

Tag:

Chế độ hóa đơn chứng từ

Chế độ hóa đơn chứng từ.  Chế độ hóa đơn chứng từ  áp dụng 01/01/2011. Căn cứ pháp lý để hướng dẫn thực hiện Luật Quản...