Học kế toán thực hành tổng hợp - chứng từ năm 2015 Archives - Học kế toán thực hành tổng hợp

Tag: ,

Một số lưu ý về hóa đơn, chứng từ năm 2015

Một số lưu ý về hóa đơn, chứng từ năm 2015. Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch...