Học kế toán thực hành tổng hợp - Điểm mới của bộ luật lao động năm 2015 Archives - Học kế toán thực hành tổng hợp

Tag:

Điểm mới của bộ luật lao động năm 2015

Điểm mới của bộ luật lao động năm 2015. Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 18/6/2012, bắt...