Học kế toán thực hành tổng hợp - giảm giá Archives - Học kế toán thực hành tổng hợp

Tag: , ,

Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với các khoản chiết khấu, giảm giá

Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với các khoản chiết khấu, giảm giá. Ngày 05 tháng 02 năm 2013, Tổng Cục Thuế có Công Văn 488/TCT-CS...