Học kế toán thực hành tổng hợp - Hình thức ghi ký hiệu để nhận dạng hóa đơn Archives - Học kế toán thực hành tổng hợp

Tag:

Hình thức ghi ký hiệu để nhận dạng hóa đơn

Hình thức ghi ký hiệu để nhận dạng Hóa Đơn. Đối tượng in, PHHĐ phải quy ước các ký hiệu nhận dạng trên HĐ do mình PH. ĐV có...