Học kế toán thực hành tổng hợp - Hướng dẫn gửi tờ khai bổ sung 01/GTGT theo Tháng Archives - Học kế toán thực hành tổng hợp

Tag:

Hướng dẫn gửi tờ khai bổ sung 01/GTGT theo Tháng

Hướng dẫn gửi tờ khai bổ sung 01/GTGT theo Tháng.  Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT trên phần mềm HTKK, cách ghi tờ...