Học kế toán thực hành tổng hợp - Thay đổi về quy định mức lương tối thiểu năm 2015 Archives - Học kế toán thực hành tổng hợp

Tag:

Thay đổi về quy định mức lương tối thiểu năm 2015

Thay đổi về quy định mức lương tối thiểu năm 2015. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014, trong đó quy...