Học kế toán thực hành tổng hợp - » Tài liệu Bảo hiểm xã hội – lao độngHọc kế toán thực hành tổng hợp

Chuyên Mục: Tài liệu Bảo hiểm xã hội – lao động

Thay đổi về phí đóng Bảo hiểm xã hội năm 2015

Thay đổi về phí đóng Bảo hiểm xã hội năm 2015. Mức đóng BHXH năm 2015 có nhiều thay đổi đáng chú ý. Đối với những công ty  mới...