Học kế toán thực hành tổng hợp - » Tự học kế toánHọc kế toán thực hành tổng hợp

Chuyên Mục: Tự học kế toán

Quy định về hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu

Quy định về hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu. Doanh nghiệp lưu thông hàng hóa nhập khẩu trên thị trường cần chú ý...

Cách lập sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Mẫu S36-DN theo Thông tư 200

Cách lập sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Mẫu S36-DN theo Thông tư 200. Hướng dẫn cách lập sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Mẫu S36-DN theo...

Hướng dẫn cách làm sổ sách kế toán trên Excel

Hướng dẫn cách làm sổ sách kế toán trên Excel. Trong quá trình làm việc phải có sự đồng nhất về tài khoản và đồng nhất về mã...

Cách kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán

Cách kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán. Ghi sổ sách kế toán theo hình thức Nhật Ký Chung được rất nhiều DN và...

Hướng dẫn gửi tờ khai bổ sung 01/GTGT theo Tháng

Hướng dẫn gửi tờ khai bổ sung 01/GTGT theo Tháng.  Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT trên phần mềm HTKK, cách ghi tờ...

Một số lưu ý về hóa đơn, chứng từ năm 2015

Một số lưu ý về hóa đơn, chứng từ năm 2015. Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch...

Hình thức ghi ký hiệu để nhận dạng hóa đơn

Hình thức ghi ký hiệu để nhận dạng Hóa Đơn. Đối tượng in, PHHĐ phải quy ước các ký hiệu nhận dạng trên HĐ do mình PH. ĐV có...

Chế độ hóa đơn chứng từ

Chế độ hóa đơn chứng từ.  Chế độ hóa đơn chứng từ  áp dụng 01/01/2011. Căn cứ pháp lý để hướng dẫn thực hiện Luật Quản...

Đối tượng áp dụng luật thuế nhà thầu

Đối tượng áp dụng luật thuế nhà thầu. Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008. Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng...

Bảng cân đối kế toán theo quyết định 48 QĐ BTC

Bảng cân đối kế toán theo quyết định 48 QĐ BTC. Bảng cân đối kế toán là gì ? Bảng cân đối kế toán BCĐKT là một báo cáo tài...