Học kế toán thực hành tổng hợp - » Tài liệu kế toán tiền lươngHọc kế toán thực hành tổng hợp

Chuyên Mục: Tài liệu kế toán tiền lương

Thay đổi về quy định mức lương tối thiểu năm 2015

Thay đổi về quy định mức lương tối thiểu năm 2015. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014, trong đó quy...

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.  Hàng tháng kế toán tiền lương phải tính tiền lương và thanh toán tiền lương cho...

Bài tập định khoản kế toán Tiền và các khoản phải thu

Bài tập định khoản kế toán Tiền và các khoản phải thu.  Bài tập định khoản có lời giải về : kế toán Tiền và các khoản phải...