Học kế toán thực hành tổng hợp - Tài liệu kế toán tiền lương - Học kế toán thực hành tổng hợp

Chuyên Mục: Tài liệu kế toán tiền lương

Các hình thức trả lương cho người lao động

Các hình thức trả lương cho người lao động. Các doanh nghiệp thường trả lương cho người lao động theo hình thức nào? Hình thức trả...

Công thức tính tiền lương làm thêm giờ

Công thức tính tiền lương làm thêm giờ. Cách tính tiền lương làm thêm giờ và tiền lương làm thêm vào ban đêm đối với người...

Quy định mới về tiền lương, phụ cấp có hiệu lực từ tháng 4/2017

Quy định mới về tiền lương, phụ cấp có hiệu lực từ tháng 4/2017 Trong tháng 4/2017, một số chính sách mới liên quan đến tiền...

Quy định mới về tiền lương, phụ cấp có hiệu lực từ tháng 04/2017

Quy định mới về tiền lương, phụ cấp có hiệu lực từ tháng 04/2017. Bảng lương công nhân được phân loại, hệ số lương như thế...

Hướng dẫn xây dựng bảng tính lương trên Excel

Hướng dẫn xây dựng bảng tính lương trên Excel. Bảng tính lương chi tiết bao gồm các khoản: Lương cơ bản, lương đóng BHXH, phụ...

Download FILE LƯƠNG DOANH NGHIỆP V2.0.1 2016

FILE LƯƠNG DOANH NGHIỆP V2.0.1 ,  Hôm nay mình chia sẻ các bạn File tính lương doanh nghiệp với rất nhiều ưu điểm nổi bật trong phiên...

Cách tính tiền lương tăng ca cho nhân viên 2016

Hướng dẫn cách tính lương tăng ca cho nhân viên mới nhất 2016

Hướng dẫn cách tính lương tăng ca mới nhất 2016. Cách tính lương làm tăng ca, thêm giờ vào ban đêm, ngày lễ, ngày nghỉ theo Bộ luật...

Hướng dẫn quy định về mức lương và phụ cấp lương mới nhất 2016

Hướng dẫn quy định về mức lương và phụ cấp lương mới nhất 2016

Hướng dẫn quy định về mức lương và phụ cấp lương mới nhất 2016. Quy định về mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung....

Chi phí tiền lương hợp lý thì phải gồm những giấy tờ gì?

Chi phí tiền lương hợp lý thì phải gồm những giấy tờ gì? Đưa chi phí tiền lương vào chi phí hợp lý thì cần những gì? Trung tâm...

Thay đổi về quy định mức lương tối thiểu năm 2015

Thay đổi về quy định mức lương tối thiểu năm 2015. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014, trong đó quy...