Học kế toán thực hành tổng hợp - Tài liệu Thuế - Học kế toán thực hành tổng hợp

Chuyên Mục: Tài liệu Thuế

Phụ cấp xăng xe có chịu thuế thu nhập cá nhân?

Phụ cấp xăng xe có chịu thuế thu nhập cá nhân? Khoản phụ cấp xăng xe có được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hay phải chịu...

Đăng ký phương pháp khấu trừ thuế GTGT năm 2017

Đăng ký phương pháp khấu trừ thuế GTGT năm 2017 mới nhất. Trường hợp doanh nghiệp đã hết chu kỳ ổn định 2 năm hoặc chưa hết chu...

Cách tính thuế TNDN 2017

Cách tính thuế TNDN 2017 mới nhất. Bài viết hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo 2 phương pháp: khấu trừ và trực tiếp...

Cách hạch toán lệ phí môn bài năm 2017

Cách hạch toán lệ phí môn bài năm 2017. Ngày 05/01/2017, Tổng Cục Thuế ban hành công văn 27/TCT-KK hướng dẫn về phương pháp hạch toán...

Thông báo tiểu mục nộp lệ phí môn bài 2017

Thông báo tiểu mục nộp lệ phí môn bài 2017 Bắt đầu từ ngày 01/01/2017 nộp lệ phí Môn Bài thay cho Thuế Môn Bài trước đây, chi tiết...

16 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

16 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN. Bài viết dưới đây xin cập nhật danh sách các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN, các bạn...

Điều kiện để được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Điều kiện để được hoàn thuế thu nhập cá nhân 2016. Các trường hợp nào thì được hoàn thuế và thủ tục hồ sơ ra sao? Các bạn...

Chi phí vé máy bay thanh toán bằng thẻ ATM cá nhân có được tính thuế TNDN?

Chi phí vé máy bay thanh toán bằng thẻ ATM cá nhân có được tính thuế TNDN ? Theo Công văn số 3997/TCT-DNL thì Chi phí vé máy bay  thanh toán...

Kinh nghiệm về quyết toán thuế TNCN tại doanh nghiệp

Kinh nghiệm về quyết toán thuế TNCN tại doanh nghiệp, Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế hiểu một cách chính xác về các...

Cách quyết toán thuế TNDN cho công ty sản xuất

Cách quyết toán thuế TNDN cho công ty sản xuất. Đây là loại thuế mà các cơ quan thuế quan tâm nhất, kiểm tra nhiều nhất và kế toán...