Học kế toán thực hành tổng hợp - Tài liệu Thuế - Học kế toán thực hành tổng hợp

Chuyên Mục: Tài liệu Thuế

cach-chuyen-lo-tren-to-khai-quyet-toan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Muốn làm được phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN trên phần mềm HTKK,...

muc-thue-suat-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-qua-cac-nam-va-cach-tinh-thue-suat

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp qua các năm và cách tính thuế suất

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp qua các năm và cách tính thuế suất Để xác định được thuế thu nhập doanh nghiệp phải...

huong-dan-cach-lap-to-khai-le-phi-mon-bai-va-cach-viet-giay-nop-tien-vao-ngan-sach-nha-nuoc

Hướng dẫn cách lập tờ khai lệ phí môn bài và cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Hướng dẫn cách lập tờ khai lệ phí môn bài và cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Lệ phí môn bài là loại thuế trực...

huong-dan-cach-lap-to-khai-thue-gtgt-mau-04-gtgt-theo-phuong-phap-truc-tiep

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT theo phương pháp trực tiếp Đối với những DN mới thành lập hoặc DN có doanh thu hàng...

cac-khoan-thu-nhap-duoc-mien-thue-tncn-moi-nhat

Các khoản thu nhập không tính thuế và được miễn thuế TNCN

Các khoản thu nhập không tính thuế và được miễn thuế TNCN Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là khoản thu nhập chịu thuế phát sinh tại...

muc-phat-cham-nop-to-khai-va-tien-le-phi-mon-bai

Mức phạt chậm nộp tờ khai và tiền lệ phí môn bài

Mức phạt chậm nộp tờ khai và tiền lệ phí môn bài Thuế môn bài được thu hàng năm. Đây là loại thuế mà doanh nghiệp nào cũng phải...

Phụ cấp xăng xe có chịu thuế thu nhập cá nhân?

Phụ cấp xăng xe có chịu thuế thu nhập cá nhân? Khoản phụ cấp xăng xe có được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hay phải chịu...

Đăng ký phương pháp khấu trừ thuế GTGT năm 2017

Đăng ký phương pháp khấu trừ thuế GTGT năm 2017 mới nhất. Trường hợp doanh nghiệp đã hết chu kỳ ổn định 2 năm hoặc chưa hết chu...

Cách tính thuế TNDN 2017

Cách tính thuế TNDN 2017 mới nhất. Bài viết hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo 2 phương pháp: khấu trừ và trực tiếp...

Cách hạch toán lệ phí môn bài năm 2017

Cách hạch toán lệ phí môn bài năm 2017. Ngày 05/01/2017, Tổng Cục Thuế ban hành công văn 27/TCT-KK hướng dẫn về phương pháp hạch toán...