Học kế toán thực hành tổng hợp - Tải phần mềm bảo hiểm xã hội KBHXH

Kế toán - Tải phần mềm bảo hiểm xã hội KBHXH

Tải phần mềm bảo hiểm xã hội KBHXH . Phần mềm kê khai Bảo hiểm xã hội giúp công ty, doanh nghiệp thực hiện nhanh chóng công việc. Các bạn download phần mềm KBHXH về để quản lý, cập nhật thông tin bảo hiểm mới nhất. 

*Hệ thống phần mềm giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử KBHXH

^7872DC23C866A348B281FC6DA4836876E1835086ACDE5B4FB7^pimgpsh_fullsize_distrcv2

Tải link download KBHXH (Hiện tại đang cập nhật). Phần mềm sẽ được cập nhật và bắt đầu triển khai vào ngày 16/11/2015
Và sẽ áp dụng được toàn bộ chữ ký số của 8 nhà cung cấp:
FPT CA; Viettel-CA; Vina-CA; VNPT-CA; BKAV-CA; CKCA; CA2-Nacencomm; New-CA

* BHXH bao gồm:
+ Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc
– Đối tượng đóng – Mức đóng – Tỷ lệ đóng
– Chế độ Hưu trí – BHXH 1 lần
– Chế độ Tử tuất
– Chế độ Thai sản
 – Chế độ Ốm đau
– Chế độ Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp
+ Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện
– Đối tượng – Mức đóng – Phương thức đóng
– Những điều cần biết về BHXH TN
– Quyền lợi khi tham gia
– Thủ tục hồ sơ

^051614D03CF3BCCFABE8F9494596C8D0C32FAC0F55ADB54C8C^pimgpsh_fullsize_distr

+ Thông tin cần biết :

Mức đóng bảo hiểm xã hội :

muc dong bhxh

 

+Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất có 6 thay đổi chính
– Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
– Tăng mức trợ cấp ốm đau
– Bổ sung nhiều chế độ thai sản
– Điều chỉnh chế độ hưu trí
– Đảm bảo bình đẳng trong tham gia bảo hiểm xã hội
– Tổ chức thực hiện minh bạch

>> Xem thêm :

học kế toán ở đâu tốt nhất

học kế toán căn bản

học phần mềm kế toán

 

bhxh

TAG: Download  KBHXH, Download phần mềm KBHXH, cách tải phần mềm KBHXH, hướng dẫn sử dụng phần mềm KBHXH, Quy định về Bảo hiểm xã hội KBHXH, thông tin về mức đóng mới BHXH ..
Thembinhluanketoan