Học kế toán thực hành tổng hợp - Tải phần mềm kế toán misa mới nhất - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Tải phần mềm kế toán misa mới nhất

Tải phần mềm kế toán misa mới nhất. Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 được phát hành đáp ứng những thay đổi từ Thông tư 133 và Thông tư 200, cải tiến tốc độ nhanh gấp 3 lần, khắc phục triệt để các lỗi phát sinh ở phiên bản trước. Để dùng thử miễn phí phiên bản mới nhất, các bạn Chat với bộ phận tư vấn ở góc phải bên dưới để được hỗ trợ nhé

misa_2017

MISA SME.NET 2017 đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC:

  • Cập nhật hệ thống tài khoản mới
  • Đáp ứng các nghiệp vụ kế toán thay đổi
  • Cập nhật biểu mẫu chứng từ, sổ sách, báo cáo theo chế độ
  • Đáp ứng hệ thống báo cáo tài chính cho mọi doanh nghiệp: lớn, vừa và nhỏ, siêu nhỏ

– Cập nhật những thay đổi về chứng từ, sổ sách, báo cáo theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC

  • Bổ sung Báo cáo tình hình tài chính thay thế cho Bảng cân đối kế toán (TT 133)
  • Cập nhật Bảng cân đối kế toán, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính (TT 200)
  • Cập nhật thông tin ban hành chế độ trên chứng từ, sổ sách, báo cáo
  • Bổ sung bộ báo cáo tài chính cho doanh nghiệp siêu nhỏ (TT 133)

– Đáp ứng linh hoạt biểu mẫu chứng từ, báo cáo theo nhu cầu đặc thù từng doanh nghiệp

  • Linh hoạt đưa mẫu biểu chứng từ đặc thù trên word, excel vào phần mềm hoặc sửa trực tiếp biểu mẫu có sẵn trên phần mềm theo yêu cầu đặc thù của đơn vị
  • Tự thiết lập các chỉ tiêu, số liệu báo cáo quản trị và lưu lại để sử dụng

Bài viết: “Tải phần mềm kế toán misa mới nhất”
Thembinhluanketoan