Học kế toán thực hành tổng hợp - Thay đổi về phí đóng Bảo hiểm xã hội năm 2015

Kế toán - Thay đổi về phí đóng Bảo hiểm xã hội năm 2015

Thay đổi về phí đóng Bảo hiểm xã hội năm 2015. Mức đóng BHXH năm 2015 có nhiều thay đổi đáng chú ý. Đối với những công ty  mới thành lập và hoạt động tự do thì theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì những  công ty mới thành lập  có phải tham gia đóng bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) hay không và cách đóng như thế nào, quy định tại điều nào của luật?

Sau đây Trung tâm gia sư kế toán trưởng cùng  chia sẻ và  góp ý đến những chủ công ty mới thành lập về bộ luật bảo hiểm xã hội như sau:

– Công ty bạn tham gia bảo hiểm tại Bảo hiểm xã hội quận, huyện nơi công ty bạn đặt trụ sở.
– Công ty có số lượng nhân viên từ 1 người trở lên có tham gia ký kết HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên thì bắt buộc tham gia Bảo hiểm xã hội.
– Ngoài ra, người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công thuộc các chức danh quy định tại khoản 13, Điều 4, Luật Doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công từ đủ 3 tháng trở lên. Mức đóng BHXH hằng tháng đối với người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) được tính theo mức tiền lương, tiền công ghi trong HĐLĐ.
– Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2015 đã có nhiều sự thay đổi đáng chú ý, đặc biệt là về đối tượng đóng bảo hiểm xã hội.
– Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006( điều 91 và 92) và điều 42 Nghị Định 152/2006 hướng dẫn luật – BHXH mức đóng bảo hiểm xã hội là 26%/tháng, trong đó người lao động đóng 8% và doanh nghiệp đóng 18%.
– Kể từ 1/1/2015, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn đủ 3 tháng trong tất cả các cơ quan, đơn vị đều thuộc đối tượng đồng thời tham gia BHXH với mức đóng 26%. Ngoài ra, người lao động cũng phải tham gia bắt buộc bảo hiểm y tế (mức đóng 4,5%, trong đó người lao động đóng 1,5%, doanh nghiệp đóng 3%) và bảo hiểm thất nghiệp 2% (người lao động và doanh nghiệp mỗi bên đóng 1%) và kinh phí công đoàn 2% (Nghị định 191/2013/NĐ – CP).
– Đối với người lao động hưởng tiền lương theo quy định là người sử dụng lao động thì căn cứ để đóng BHXH là tiền lương tháng được ghi trong hợp đồng lao động.

– Mức tiền lương thấp nhất để tính mức đóng BHXH là mức lương tối thiểu vùng.

– Lương đóng bảo hiểm là do doanh nghiệp thỏa thuận với người lao động và không được thấp hơn mức lương tối thiểu quy định vùng từ ngày 1/1/2015.

Thay đổi về phí đóng Bảo hiểm xã hội năm 2015
– Thay đổi chính sách thu bảo hiểm từ 01/01/2015
(TVPL) Từ 01/01/2015, chính sách thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) có một số thay đổi khi Luật BHYT sửa đổi 2014, Luật việc làm 2013 có hiệu lực thi hành.
– Trong thời gian chờ đợi hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền BHXH thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn 4064/BHXH-THU về một số thay đổi trong chính sách thu BHXH, BHYT và BHTN kể từ 01/01/2015.

– Theo đó, có những nội dung đáng chú ý sau:
1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trong tất cả các cơ quan, đơn vị đều thuộc đối tượng đồng thời tham gia BHXH, BHYT và BHTN bắt buộc.
2. Mức hưởng BHYT được điều chỉnh từ 01/01/2015 nên cơ quan, đơn vị yêu cầu người lao động là người có công cách mạng, người tham gia kháng chiến, cựu chiến binh, thân nhân người có công với cách mạng trước đây chưa được xác định quyền lợi phải bổ sung các chứng nhận theo quy định để làm thủ tục điều chỉnh thẻ BHYT, xác định mã quyền lợi theo quy định mới.
3. Hàng tháng, tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN là 32,5% (trong đó, người sử dụng lao động chịu 22% và người lao động chịu 10,5%). Việc đóng tiền vào Quỹ BHXH, BHYT, BHTN phải thực hiện cùng lúc.
4. Về mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động hưởng tiền lương theo quy định của người sử dụng lao động là tiền lương tháng được ghi trong hợp đồng lao động. Theo đó:
– Mức tiền lương tháng để tính mức đóng BHXH thấp nhất là mức lương tối thiểu vùng và tối đa là 20 lần mức lương cơ sở.
– Mức tiền lương tháng tối đa để tính mức đóng BHYT là 20 lần mức lương cơ sở.
– Mức tiền lương tháng để tính mức đóng BHTN thấp nhất là mức lương tối thiểu vùng và tối đa là 20 lần mức lương tối thiểu vùng.
5. BHXH thành phố đã có Công văn 3558/BHXH-THU (ngày 13/11/2014) yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động khi lập thủ tục tăng mới đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN phải kiểm tra, đối chiếu hồ sơ nhân thân với CMND để ngăn ngừa tình trạng mượn hồ sơ của người khác để xin việc làm và đăng ký BHXH.
– Nếu phát hiện ra việc cố tình vi phạm trong các trường hợp tăng mới từ 01/01/2015 thì BHXH thành phố sẽ không chịu trách nhiệm điều chỉnh lại nhân thân theo yêu cầu của người cố tình khai gian dối.

Thay đổi về phí đóng Bảo hiểm xã hội năm 2015
Thembinhluanketoan