Học kế toán thực hành tổng hợp - Thông tư – nghị định - Học kế toán thực hành tổng hợp

Chuyên Mục: Thông tư – nghị định

Tải Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã

Tải Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã. Ngày 28/3/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng...

Thông tư 37/2017/TT-BTC: sửa đổi quy định về hóa đơn 2017

Thông tư 37/2017/TT-BTC: sửa đổi quy định về hóa đơn 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/06/2017. Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư...

Những chính sách thuế GTGT, TTĐB, TNDN, NK có hiệu lực từ tháng 04/2017

Những chính sách thuế GTGT, TTĐB, TNDN, NK có hiệu lực từ tháng 04/2017. Tháng 4 này, một số Nghị định, Thông tư quy định về khai, tính...

Toàn văn File Word pháp luật về kế toán có hiệu lực đầu năm 2017

Toàn văn File Word pháp luật về kế toán có hiệu lực đầu năm 2017. Để tải File này về các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để...

12 Hiệp định về biểu thuế xuất nhập khẩu 2016

12 Hiệp định về biểu thuế xuất nhập khẩu 2016 (áp dụng từ ngày 01/09/2016),  hướng dẫn xác định mức thuế suất thuế nhập...

Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế

Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Ngày 11/08/2016, Công văn 3593/TCT-KK được Tổng cục Thuế ban hành nhằm giới...

Công văn hướng dẫn luật thuế xuất nhập khẩu 2016

Công văn hướng dẫn luật thuế xuất nhập khẩu 2016. Bộ Tài chính ban hành Công văn số 12166/BTC-TCHQ gửi các cục Hải quan tỉnh, thành...

Điểm mới của bộ luật lao động năm 2015

Điểm mới của bộ luật lao động năm 2015. Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 18/6/2012, bắt...

Các nghiệp vụ kế toán trường hợp tài khoản 152 tăng vật liệu, công cụ dụng cụ

Các nghiệp vụ kế toán  trường hợp tài khoản 152  tăng vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp, Sự biến động của vật...