Học kế toán thực hành tổng hợp - » Thông tư – nghị địnhHọc kế toán thực hành tổng hợp

Chuyên Mục: Thông tư – nghị định

Điểm mới của bộ luật lao động năm 2015

Điểm mới của bộ luật lao động năm 2015. Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 18/6/2012, bắt...

Các nghiệp vụ kế toán trường hợp tài khoản 152 tăng vật liệu, công cụ dụng cụ

Các nghiệp vụ kế toán  trường hợp tài khoản 152  tăng vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp, Sự biến động của vật...