Học kế toán thực hành tổng hợp - Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần 1 và từ lần 2 trở đi

thu-tuc-thong-bao-phat-hanh-hoa-don-lan-1-va-tu-lan-2-tro-di

Kế toán - Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần 1 và từ lần 2 trở đi

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần 1 và từ lần 2 trở đi Khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, doanh nghiệp phải lập và gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Có một số điều mà doanh nghiệp cần lưu ý trước khi phát hành và sử dụng hóa đơn. Các bạn tham khảo bài viết bên dưới nhé!

thu-tuc-thong-bao-phat-hanh-hoa-don-lan-1-va-tu-lan-2-tro-di

Hình ảnh: Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần 1 và từ lần 2 trở đi

– Hồ sơ bao gồm:

+ Mẫu số TB01/AC – ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC).

+ Hoá đơn mẫu.

– Số lượng: 3 bản

– Thời hạn: Thông báo phát hành hóa đơn và hoá đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

Kế toán chú ý: nhớ điền số điện thoại trên mẫu TB01/AC để trường hợp khi nhận được thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Doanh nghiệp có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới (Mẫu: TB04/AC).

Hóa đơn mẫu là bản in thể hiện đúng, đủ các tiêu thức trên liên của hóa đơn giao cho người mua loại được phát hành, có số hóa đơn là một dãy các chữ số 0 và in hoặc đóng chữ “Mẫu” trên tờ hóa đơn. Hoá đơn mẫu kèm thông báo phát hành để gửi cơ quan Thuế và để niêm yết tại các cơ sở sử dụng bán hàng hoá, dịch vụ là liên giao cho người mua hàng.

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn đặt in lần 2:

Trường hợp Doanh nghiệp khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

– Mà chỉ cần gửi mẫu TB01/AC chậm nhất 5 ngày trước khi sử dụng.

3. Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn các trường hợp khác:

◊ Đối với các số hoá đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39).

◊ Trường hợp tổ chức khi thay đổi tên, địa chỉ thông báo phát hành số lượng hoá đơn còn tiếp tục sử dụng không có hoá đơn mẫu hoặc các chi nhánh trực thuộc sử dụng chung mẫu hoá đơn với trụ sở chính khi thông báo phát hành hoá đơn không đủ hoá đơn mẫu thì được sử dụng 01 số hóa đơn đầu tiên sử dụng theo tên, địa chỉ mới hoặc được phân bổ để làm hoá đơn mẫu. Trên hóa đơn dùng làm mẫu gạch bỏ số thứ tự đã in sẵn và đóng chữ “Mẫu” để làm hóa đơn mẫu. Các hóa đơn dùng làm hóa đơn mẫu không phải thực hiện thông báo phát hành (không kê khai vào số lượng hóa đơn phát hành tại Thông báo phát hành hóa đơn).

◊ Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn, gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng). Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện huỷ các số hoá đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả huỷ hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hoá đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

◊ Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hoá đơn.

Bạn đang xem bài viết: Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần 1 và từ lần 2 trở đi

Các từ khóa liên quan: mẫu thông báo phát hành hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn tự in, niêm yết thông báo phát hành hóa đơn, Cách xừ lý khi làm sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Cách viết hóa đơn GTGT có nhiều mặt hàng hơn số dòng trên hóa đơn

Có thể bạn quan tâm:

Cách xử lý khi làm sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sai thì bạn làm như sau

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Quý nào bị sai sót, nhầm lẫn thì bạn làm lại cho đúng & nộp lại.

Hồ sơ nộp lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sai gồm

– Báo cáo tình hình sử dụng Hóa Đơn đúng (giống như nộp lần đầu)

– Bản gốc báo cáo tình hình sử dụng Hóa Đơn sai ( để Cơ quan Thuế đối chiếu) / hoặc bản photo để nộp cho Cơ quan Thuế ( Cái này tùy vào yêu cầu của từng Cơ quan thuế khác nhau.)

– Công văn giải trình sai sót.

Cách xử lí khi làm sai báo cáo sử dụng hóa đơn

Theo quy định tại khoản 7 Điều 3, Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, theo đó, sửa đổi quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý giá, vi phạm hành chính về phí, lệ phí và xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý hóa đơn. (NĐ 49/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/08/2016)

7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1; bổ sung Khoản 4 vào Điều 40 như sau:

“1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo theo quy định gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn.

Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền”.

 
Thembinhluanketoan