Học kế toán thực hành tổng hợp - Thư viện - 11/11 - Học kế toán thực hành tổng hợp

Chuyên Mục: Thư viện

Hệ thống tài khoản kế toán dùng cho đơn vị hành chính sự nghiệp

Hệ thống tài khoản kế toán dùng cho đơn vị hành chính sự nghiệp. (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng...

Những câu hỏi về lập và trình bày báo cáo tài chính

Những câu hỏi về lập và trình bày báo cáo tài chính. Xác định tỷ giá giao định thực tế theo thông tư 200 như thế nào? chênh lệch...

Quy định về thanh toán bù trừ công nợ

Quy định về thanh toán bù trừ công nợ. Hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ công nợ có được đưa vào chi phí hợp lý...

Mô tả công việc của kế toán thuế

Mô tả công việc của kế toán thuế. Bạn là sinh viên mới ra trường, bạn được nhận vào vị trí kế toán thuế nhưng còn nhiều bỡ...

Quy trình làm sổ sách chứng từ kế toán

Quy trình làm sổ sách chứng từ kế toán. Với kế toán mới vào nghề, ắt hẳn bạn còn rất bỡ ngỡ với những hóa đơn, sổ sách...

Tổng hợp bộ tài liệu sử dụng hóa đơn 2016

Tổng hợp bộ tài liệu sử dụng hóa đơn 2016.  Download các file nguyên tắc lập hóa đơn, cách viết hóa đơn, cách xử lý hóa đơn viết...

Các bước làm kế toán cho công ty xây dựng

Các bước làm kế toán cho công ty xây dựng. Bạn có thể làm tốt công việc của kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp thương mại vậy...

Những thông tin cần biết về hóa đơn tài chính

Những thông tin cần biết về hóa đơn tài chính, kế toán phải hiểu các nội dung bắt buộc đươc thể hiện trên hóa đơn. Thật ra...

Định khoản chi phí sản xuất và tính giá thành

Định khoản chi phí sản xuất và tính giá thành, Để giúp các kế toán có thể nắm bắt và hiểu rõ hơn về chi phí sản xuất chúng...