Học kế toán thực hành tổng hợp - » Thuế GTGTHọc kế toán thực hành tổng hợp

Chuyên Mục: Thuế GTGT

Hướng dẫn gửi tờ khai bổ sung 01/GTGT theo Tháng

Hướng dẫn gửi tờ khai bổ sung 01/GTGT theo Tháng.  Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT trên phần mềm HTKK, cách ghi tờ...

Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng mới nhất năm 2015

Thủ tục hoàn thuế GTGT mới nhất năm 2015. Các trường hợp được hoàn thuế GTGT, Điều kiện hoàn thuế GTGT theo Thông tư...