Học kế toán thực hành tổng hợp - Thuế môn bài - Học kế toán thực hành tổng hợp

Chuyên Mục: Thuế môn bài

Cách hạch toán lệ phí môn bài năm 2017

Cách hạch toán lệ phí môn bài năm 2017. Ngày 05/01/2017, Tổng Cục Thuế ban hành công văn 27/TCT-KK hướng dẫn về phương pháp hạch toán...

Các bậc thuế môn bài năm 2015 mới nhất

Các bậc thuế môn bài năm 2015 mới nhất. Theo Nghị định 75/2002/NĐ-CP và Thông tư 42/2003/TT-BTC quy định các mức thuế môn bài áp dụng...