Học kế toán thực hành tổng hợp - Thuế môn bài - Học kế toán thực hành tổng hợp

Chuyên Mục: Thuế môn bài

huong-dan-cach-lap-to-khai-le-phi-mon-bai-va-cach-viet-giay-nop-tien-vao-ngan-sach-nha-nuoc

Hướng dẫn cách lập tờ khai lệ phí môn bài và cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Hướng dẫn cách lập tờ khai lệ phí môn bài và cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Lệ phí môn bài là loại thuế trực...

muc-phat-cham-nop-to-khai-va-tien-le-phi-mon-bai

Mức phạt chậm nộp tờ khai và tiền lệ phí môn bài

Mức phạt chậm nộp tờ khai và tiền lệ phí môn bài Thuế môn bài được thu hàng năm. Đây là loại thuế mà doanh nghiệp nào cũng phải...

Cách hạch toán lệ phí môn bài năm 2017

Cách hạch toán lệ phí môn bài năm 2017. Ngày 05/01/2017, Tổng Cục Thuế ban hành công văn 27/TCT-KK hướng dẫn về phương pháp hạch toán...

Các bậc thuế môn bài năm 2015 mới nhất

Các bậc thuế môn bài năm 2015 mới nhất. Theo Nghị định 75/2002/NĐ-CP và Thông tư 42/2003/TT-BTC quy định các mức thuế môn bài áp dụng...