Học kế toán thực hành tổng hợp - » Thuế môn bàiHọc kế toán thực hành tổng hợp

Chuyên Mục: Thuế môn bài

Các bậc thuế môn bài năm 2015 mới nhất

Các bậc thuế môn bài năm 2015 mới nhất. Theo Nghị định 75/2002/NĐ-CP và Thông tư 42/2003/TT-BTC quy định các mức thuế môn bài áp dụng...