Học kế toán thực hành tổng hợp - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Học kế toán thực hành tổng hợp

Chuyên Mục: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách tính thuế TNDN 2017

Cách tính thuế TNDN 2017 mới nhất. Bài viết hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo 2 phương pháp: khấu trừ và trực tiếp...

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản. Ngày 06/03/2013 Bộ Tài Chính ban hành công văn số 714/TCT-TS trả lời công...

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2015

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2015 .  Mức thuế suất thuế TNDN 215 Được quy định tại điều 11 của TT 78/2014/TT-BTC theo đó năm...