Học kế toán thực hành tổng hợp - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Học kế toán thực hành tổng hợp

Chuyên Mục: Thuế thu nhập doanh nghiệp

cach-chuyen-lo-tren-to-khai-quyet-toan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Muốn làm được phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN trên phần mềm HTKK,...

muc-thue-suat-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-qua-cac-nam-va-cach-tinh-thue-suat

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp qua các năm và cách tính thuế suất

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp qua các năm và cách tính thuế suất Để xác định được thuế thu nhập doanh nghiệp phải...

Cách tính thuế TNDN 2017

Cách tính thuế TNDN 2017 mới nhất. Bài viết hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo 2 phương pháp: khấu trừ và trực tiếp...

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản. Ngày 06/03/2013 Bộ Tài Chính ban hành công văn số 714/TCT-TS trả lời công...

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2015

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2015 .  Mức thuế suất thuế TNDN 215 Được quy định tại điều 11 của TT 78/2014/TT-BTC theo đó năm...