Học kế toán thực hành tổng hợp - Toàn văn File Word pháp luật về kế toán có hiệu lực đầu năm 2017 - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Toàn văn File Word pháp luật về kế toán có hiệu lực đầu năm 2017

Toàn văn File Word pháp luật về kế toán có hiệu lực đầu năm 2017. Để tải File này về các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để link xin download về nhé.

Toàn văn File Word pháp luật về kế toán có hiệu lực đầu năm 2017

Hình ảnh: Toàn văn File Word pháp luật về kế toán có hiệu lực đầu năm 2017

Cụ thể, gồm có Luật Kế toán 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành nêu sau:

(i) Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán được ban hành vào ngày 30/12/2016.

(ii) Thông tư 292/2016/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán được ban hành vào ngày 15/11/2016.

(iii) Thông tư 296/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán được ban hành vào ngày 15/11/2016.

(iv) Thông tư 297/2016/TT-BTC về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán được ban hành vào ngày 15/11/2016.

Nguồn: thư viện pháp luật

Bài viết: “Toàn văn File Word pháp luật về kế toán có hiệu lực đầu năm 2017”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm:

Tổng hợp những điểm khác biệt giữa Thông tư 133 và Thông tư 200
Thembinhluanketoan