Học kế toán thực hành tổng hợp - Tổng hợp bộ tài liệu sử dụng hóa đơn 2016 - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Tổng hợp bộ tài liệu sử dụng hóa đơn 2016

Tổng hợp bộ tài liệu sử dụng hóa đơn 2016.  Download các file nguyên tắc lập hóa đơn, cách viết hóa đơn, cách xử lý hóa đơn viết sai, xử lý hóa đơn viết cách chuyển cách số,… Link tải ở cuối bài nha.
Nếu quá trình tải bị lỗi thì  các bạn vui lòng Chat với tư vấn viên gốc bên phải  để được hỗ trợ hoặc để lại đia chỉ email nhé.

hóa đơn 2016

Danh sách bộ tài liệu sử dụng hóa đơn 2016

1. Tổng quan về hóa đơn

2. Nguyên tắc lập hóa đơn

3. Cách viết hóa đơn GTGT năm 2016

4. Quy định về hóa đơn sử dụng ngoại tệ

5. Thời điểm xuất hóa đơn hàng hóa – dịch vụ – xây dựng

6. Cách xử lý hóa đơn viết sai

7. Điều chỉnh tăng giảm doanh thu và cách kê khai

8. Hướng dẫn xử lý hóa đơn viết sai thuế suất

9. Quy định về hóa đơn trong trường hợp xuất khẩu

10. Sơ đồ sử lý hóa đơn lập sai

11. Xử lý hóa đơn viết cách quyển cách số

Link tải: https://drive.google.com/file/d/0B–uI1f2pZDZaVM5ekd5aUZmVFE/view

Bài viết: “Tổng hợp bộ tài liệu sử dụng hóa đơn 2016”
Thembinhluanketoan