Học kế toán thực hành tổng hợp - Tổng hợp những chính sách thuế mới nhất 2016 - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Tổng hợp những chính sách thuế mới nhất 2016

Tổng hợp những chính sách thuế mới nhất 2016. Bài viết liệt kế các thông tư, nghị định, quyết định, các luật về thuế,… có hiệu lực thi hành từ năm 2016. Các bạn cùng tìm hiểu nhé.

tong-hop-nhung-chinh-sach-thue-moi-nhat-2016

Hình ảnh: Tổng hợp những chính sách thuế mới nhất 2016

1. Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ tài chính:
– Hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP, Luật 106/2016/QH13:
– Sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC
– Có hiệu lực từ ngày 1/7/2016

2. Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính:
– Hướng dẫn Chế độ kế toán danh nghiệp vừa và nhỏ (thay thế chế độ kế toán theo Quyết định 48)
– Có hiệu lực từ ngày 1/1/2017

3. Thông tư 95/2016/TT- BTC ngày 28/6/2016 Của Bộ tài chính:
– Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh; đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.
– Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2016

4. Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ:
– Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và quản lý thuế.
– Có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

5. Quyết định 636/QĐ-BHXH Quy ngày 22/4/2016 của BHXH Việt Nam:
– Quy định về hỗ sơ, quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.
– Có hiệu lực từ ngày 1/6/2016.

6. Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ:
– Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, phí, lệ phí, quản lý giá.
– Có hiệu lực từ ngày 1/8/2016.

7. Luật 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội:
– Quy định về Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
– Có hiệu lực từ ngày từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

8 .Luật 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội:
– Sửa đổi, bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Quản lý thuế
– Có hiệu lực từ ngày 1/7/2016.

9. Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
– Quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
– Có hiệu lực từ ngày 1/12/2015.

10. Quyết định 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam:
– Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01/QĐ-BHXH, Quyết định 1399/QĐ-BHXH và Quyết định 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam.
– Thay thế 1 số mẫu biểu về BHXH

11. Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ LĐTBXH:
– Quy định về mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác, hướng dẫn thực hiện 1 số điều về hợp đồng lao động, hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.
– Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016

12. Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ LĐTBXH.
– Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc như:
– Quy định về chế độ ốm đau. Chế độ thải sản. Chế độ hưu trí. Chế độ tử tuất. Phụ cấp đối với người hưởng BHXH.
– Quy định mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc…
– Có hiệu lực từ ngày 15/2/2016.

13. Nghi định 115/2015/NĐ-CP Ngày 11/11/2015 của Chính phủ:
– Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc.
– Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.

14. Nghị định 122/2015/NĐ-CP Ngày 14/11/2015 của Chính phủ:
– Quy định Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ quan… Có sử dụng lao độn theo hợp đồng lao động
– Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016

Bài viết: “Tổng hợp những chính sách thuế mới nhất 2016”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Phí đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động có phải đóng thuế TNCN?”

Căn cứ: Khoản 2, Điều 2, Thông tin 111/2013/TT-BTC

Theo đó:

Trường hợp doanh nghiệp chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động:

– Phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động

– Khoản chi hỗ trợ này có hóa đơn hợp pháp, hợp lệ theo quy định

thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Đối với phần hỗ trợ vượt mức chi phí đào tạo thực tế phát sinh thì doanh nghiệp phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.
Thembinhluanketoan