Học kế toán thực hành tổng hợp - Bài viết khác - Học kế toán thực hành tổng hợp

Chuyên Mục: Bài viết khác

huong-dan-thu-tuc-lam-ho-so-che-do-thai-san-2018

Thủ tục làm hồ sơ chế độ thai sản 2018

Thủ tục làm hồ sơ chế độ thai sản  Chế độ thai sản không chỉ áp dụng khi bà mẹ sinh mà là từ ngày đầu tiên biết mình có...

thu-tuc-thong-bao-phat-hanh-hoa-don-lan-1-va-tu-lan-2-tro-di

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần 1 và từ lần 2 trở đi

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần 1 và từ lần 2 trở đi Khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, doanh nghiệp...

Cách-đăng-ký-mã-số-thuế-cá-nhân-cho-nhân-viên

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên Nếu muốn được giảm trừ gia cảnh thì người nộp thuế phải có MST cá nhân. Bài viết...

cach-dang-ky-ma-so-thue-ca-nhan-cho-nhan-vien-nhu-the-nao

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên như thế nào?

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên như thế nào? Đây là một trong nhiều câu hỏi của nhiều bạn kế toán mới ra trường....

cach-dang-ky-nguoi-phu-thuoc-giam-tru-gia-canh-nam-2018

Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2018

Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2018 Theo hướng dẫn của Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, người nộp thuế...

cach-tinh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-tam-tinh-theo-quy-va-cuoi-nam

Cách tính thuế TNDN tạm tính theo quý và cuối năm

Cách tính thuế TNDN tạm tính theo quý và cuối năm Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý là khoản thuế phát sinh trong quý mà DN phải...

cach-chuyen-lo-tren-to-khai-quyet-toan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Muốn làm được phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN trên phần mềm HTKK,...

muc-thue-suat-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-qua-cac-nam-va-cach-tinh-thue-suat

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp qua các năm và cách tính thuế suất

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp qua các năm và cách tính thuế suất Để xác định được thuế thu nhập doanh nghiệp phải...

huong-dan-cach-ke-khai-dieu-chinh-bo-sung-thue-gtgt

Hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT

Hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT Chỉ khi phát hiện có sai sót thì việc kê khai, điều chỉnh bổ sung thuế GTGT mới...

Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN

Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN  Lập tờ khai quyết toán thuế thực tế không phải là vấn đề quá khó đối...